Obytné budovy

Na seznamu vidíte levely, jaké budovy získáte, za jakou cenu, čas který potřebují k produkci, počet vyprodukovaných urbíků a CityCentů, ale také proměr produkce k času a na konci též rozměr stavby.

Tenhle seznam je užitečný hlavně pro plánování. Stavby si můžete vybírat podle toho, jestli potřebujete více Urbíků nebo CityCentů, ale také podle produktivity.