Elektrárny

Elektrárny většinou ubírají na produkci, proto je lepší je stavit co nejdále od  obytných budov.

Na obrázku jsou znázorněny rozměry, plocha na které se efekt projeví, doba výroby 1 energie a procento snížení či zvýšení produkce.