Inventář

Někdy potřebujeme více místa a máme objekty. které se už nehodín, nebo překážejí, tak je můžeme zbourat. Tyto objekty se pak uloží do inventáře. ze kterého je pak můžeme zase vybrat a znovu použít, pokud jsme  však předtím upravili barvu, vrátí se nám v původním zbarvení, nepřebarvené!

Inventář je možno i prodat za zlomkovou cenu: